Việc bố trí bàn thờ thần tài hay tủ thờ hiện nay khá phổ biến ở các nước phương Đông như Việt Nam hay Trung Quốc.  Bàn thờ Thần